Krštenje

Krštenje je prvi, osnovni, temeljni sakrament Crkve. Krist ga je ponudio svima da imaju život vječni, a potom, zajedno s evanđeljem povjerio svojoj Crkvi kad je apostolima naredio: “Idite i učinite sve narode mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga”. (Mt 28,19) Stoga je krštenje u prvom redu sakrament one vjere kojom ljudi, prosvijetljeni milošću Duha Svetoga, odgovaraju Kristovoj blagovijesti.

Što trebam učiniti?

  • Trebate otići do svoga župnika barem dva tjedna prije planiranog krštenja u uredovno vrijeme Župnog ureda, te mu priopćti svoju želju.
  • Ugovorite s njim termin krštenja (subota 16:00 ili nedjelja 12:30 sati)
  • Od dokumenata je potrebno donijeti:

– rodni list djeteta s JMBG-om
– za kumove: dokument POSVJEDOČENJE kojim vlastiti župnik kumova potvrđuje da su dotični kumovi prikladni za kumovanje

  • Kum / kuma djetetu na krštenju može biti osoba:

– koja je dovoljno zrela za obavljanje te dužnosti
– koja je primila sakramente krštenja, potvrde i euharistije, a ako je u braku, da je   crkveno vjenčana (osobe kojima nedostaje jedan od sakramenata, ili su samo u civilnom braku ili vanbračnoj zajednici, ne mogu kumovati kod krštenja ili potvrde)
– koja je praktični vjernik

  • Na sam dan krštenja donijeti krsnu svijeću i bijelu hajlinicu

KRŠTENJA U ŽUPI NBDM

subotom: u 16.00h

nedjeljom: u 12.30 (12.00) h